AKTUELLA KURSER:

Ansluten till:

© Copyright 2023 | Åsa Lemberg AB
Webb av  

Loading...
Ledarskap och kommunikation2023-01-20T22:18:40+01:00

Ledarskap och kommunikation

En hållbar ledare är en hållbar förebild med bra energi.

Vi vill bidra till ökat engagemang, produktivitet och inte minst ett ökat välmående.

Att du som ledare ska kunna skapa förutsättningar, både för dig och för personalen att må bra och stärka era relationer på arbetsplatsen, men också att se till att det dagliga arbetet flyter på med god kommunikation, medvetenhet och i en trygg miljö.

Vill du gå denna utbildning som enskild företagsledare eller med din interna ledningsgrupp? Kontakta Åsa här.

En hållbar ledare är en hållbar förebild med bra energi.

Vi vill bidra till ökat engagemang, produktivitet och inte minst ett ökat välmående.

Att du som ledare ska kunna skapa förutsättningar, både för dig och för personalen att må bra och stärka era relationer på arbetsplatsen, men också att se till att det dagliga arbetet flyter på med god kommunikation, medvetenhet och i en trygg miljö.

Vill du gå denna utbildning som enskild företagsledare eller med din interna ledningsgrupp? Kontakta Åsa här.

AKTUELLA KURSER:

HÅLLBART LEDARSKAP (7/2)

I samarbete med Mind & Emotion

Att leda sig själv och andra med energi, självinsikt och engagemang.

Är du redo att ta steget till en mer välmående, trygg (insiktsfull) och energifylld företagsledare?

Vi ger förutsättningar att skapa hållbara företagsledare och chefer som är mer välmående och framgångsrika i sin relation till sina medarbetare. Att få insikt och bli medveten om hur du uppfattas i din yrkesroll skapar stor potential att stärka dina relationer, öka ditt förtroendekapital och förbättra samspelseffektiviteten på din arbetsplats.

Vi tar ett helhetsgrepp om din hälsa, kartlägger dina behov och målsättningar framåt för ett bättre mående så att du får mer energi till din verksamhet, uppdrag och din familj.

Genom att du investerar i regelbunden anpassad träning i kombination med god näringsrik mat under den här perioden, så kommer du att lyfta dig till en helt ny energinivå. Dessa veckor lär dig även att balansera din återhämtning, hantera stress och få bättre sömn på ett medvetet sätt. Personlig effektivitet är också ett område vi ser över, så att du lägger din energi på ”rätt” saker över arbetsdagen, för att på ett smart sätt hushålla med din dyrbara energi.

Utbildningen genererar personlig utveckling, en medvetenhet om ditt kommunikativa ledarskap i kombination med hälsosamma insatser, vilket gör dig till en mer kreativ, engagerad och framgångsrik ledare!

Vi använder oss av ett digitalt verktyg, IDI, som ger insikt hur du upplevs i arbetet. När du förstår hur du upplevs kan du förbättra ditt samspel och bidra till en kultur av kreativitet, helhetssyn, sammanhållning och effektivitet. IDI är utvecklat för att vara relevant och användbart i arbetslivet. Det bygger på lång erfarenhet av praktisk tillämpning och tvärvetenskapliga insikter från socialpsykologi, organisationslära, personlighetspsykologi och pedagogik.

Kursupplägg:

 • 10 veckor med fysiska och digitala träffar
 • Fysisk träff: Uppstart 7/2 långlunch 11-13:00 (upplägg, hälsomål och urval inför beteendetest)
 • Tisdag 7/5 Digital Hälsoföreläsning kl.19:00
 • Fysisk träff: Utbildning Ledarskap och kommunikation, Camp Järvsö 20-21/2 (mat och logi ingår)
 • 3 Individuella digitala coachsamtal/deltagare (bokas in vid start)
 • Individanpassad träning i app under hela perioden, utifrån personliga hälsomål och behov
 • Näringsrikt kostupplägg med recept för ex bli starkare, viktminskning och få mer energi
 • Fysisk träff: 23/3 Uppföljning Ledarskap och kommunikation kl. 16:30-, Systrarnas i Sund (konferens och middag)
 • Avslutning 20/4- After Work och utvärdering (roligast som fysisk träff)

Vi jobbar med små grupper för att alla ska få full fokus.
PRIS: 28 000 kr + moms

Att leda sig själv och andra med energi, självinsikt och engagemang.

Är du redo att ta steget till en mer välmående, trygg (insiktsfull) och energifylld företagsledare?

Vi ger förutsättningar att skapa hållbara företagsledare och chefer som är mer välmående och framgångsrika i sin relation till sina medarbetare. Att få insikt och bli medveten om hur du uppfattas i din yrkesroll skapar stor potential att stärka dina relationer, öka ditt förtroendekapital och förbättra samspelseffektiviteten på din arbetsplats.

Vi tar ett helhetsgrepp om din hälsa, kartlägger dina behov och målsättningar framåt för ett bättre mående så att du får mer energi till din verksamhet, uppdrag och din familj.

Genom att du investerar i regelbunden anpassad träning i kombination med god näringsrik mat under den här perioden, så kommer du att lyfta dig till en helt ny energinivå. Dessa veckor lär dig även att balansera din återhämtning, hantera stress och få bättre sömn på ett medvetet sätt. Personlig effektivitet är också ett område vi ser över, så att du lägger din energi på ”rätt” saker över arbetsdagen, för att på ett smart sätt hushålla med din dyrbara energi.

Utbildningen genererar personlig utveckling, en medvetenhet om ditt kommunikativa ledarskap i kombination med hälsosamma insatser, vilket gör dig till en mer kreativ, engagerad och framgångsrik ledare!

Vi använder oss av ett digitalt verktyg, IDI, som ger insikt hur du upplevs i arbetet. När du förstår hur du upplevs kan du förbättra ditt samspel och bidra till en kultur av kreativitet, helhetssyn, sammanhållning och effektivitet. IDI är utvecklat för att vara relevant och användbart i arbetslivet. Det bygger på lång erfarenhet av praktisk tillämpning och tvärvetenskapliga insikter från socialpsykologi, organisationslära, personlighetspsykologi och pedagogik.

I samarbete med Mind & Emotion

Kursupplägg:

 • 10 veckor med fysiska och digitala träffar
 • Fysisk träff: Uppstart 7/2 långlunch 11-13:00 (upplägg, hälsomål och urval inför beteendetest)
 • Tisdag 7/5 Digital Hälsoföreläsning kl.19:00
 • Fysisk träff: Utbildning Ledarskap och kommunikation, Camp Järvsö 20-21/2 (mat och logi ingår)
 • 3 Individuella digitala coachsamtal/deltagare (bokas in vid start)
 • Individanpassad träning i app under hela perioden, utifrån personliga hälsomål och behov
 • Näringsrikt kostupplägg med recept för ex bli starkare, viktminskning och få mer energi
 • Fysisk träff: 23/3 Uppföljning Ledarskap och kommunikation kl. 16:30-, Systrarnas i Sund (konferens och middag)
 • Avslutning 20/4- After Work och utvärdering (roligast som fysisk träff)

Vi jobbar med små grupper för att alla ska få full fokus.
PRIS: 28 000 kr + moms

BOKA

Print Friendly, PDF & Email

REFERENSER

Jag har lärt mig mycket om mig själv. Jag har blivit mer säker i min roll och det har blivit lättare att bemöta andra. Jättebra utbildning på Camp Järvsö! Gruppträffarna gav mycket. Bra att det var över 10 veckor då man kunde reflektera och jobba med sig själv mellan träffarna och där man tränar regelbundet med bra kost. Kan verkligen rekommendera kursen!

Lena Biller, Teamledare USNR

Det har varit en mycket bra utbildning där jag lärt mig och fått förståelse för varför jag är och gör som jag gör. Är mer medveten idag och har börjat tänka på hur personer kan reagera när jag ska förklara saker.
Det är en bra utbildning som jag kan rekommendera till andra!

Peter Laver, Delägare Söderhamns Taxi
Till toppen