Åsa Lemberg

Tydligt samarbete

IDI-kurs

Vill du öka din förståelse för andras beteenden och få ett stöd i hur du bättre samspelar och påverkar andra? Vill du förstå hur andra ser dig? Vill du lära dig påverka din omgivning positivt? IDI (interpersonal dynamics inventory) är ett verktyg som mäter beteende, de intryck du gör på andra i din omgivning. Kursen Tydligt samarbete i en hel verksamhet genererar de rätta verktygen att få en ökad tolerans för olikheter, att nyttja individernas styrkor bättre och minska på missförstånd och konflikter, vilket i sin tur utvecklar samspelsförmågan i arbetsgrupper.