Åsa Lemberg

träning

Grupp & individuellt, utomhus & inomhus

Vi erbjuder ett brett sortiment av tjänster inom rehab, fysisk aktivitet och träning, både individuellt och i grupp. Vi jobbar utifrån ett holistiskt perspektiv, där kroppen ses som en enhet. Träningen syftar till att upprätthålla kroppens goda förmåga att jobba i olika rörelseriktningar, 3D Funktion, vilket får våra leder att fungera bra och det i sin tur minska risken för skador och få en starkare kropp. Det finns många vinster med gruppträning. Att träna tillsammans skapar gemenskap, glädje och motivation. När vi börjar ett samarbete så jobbar vi både individuellt i arbetsgruppen, utifrån var och ens förutsättningar, samtidigt som vi parallellt har regelbundna gruppaktiviteter för att motivera och inspirera till ett bättre välmående.