Åsa Lemberg

Stresshantering

Stressa mindre, bli medveten & må bra!

"Det är inte stressen som dödar oss utan hur vi reagerar på den. Att inta rätt förhållningssätt kan omvandla negativ
stress till något positivt.” Hans Seley

Stress är en livsviktig reaktion och med en effektiv stresshantering kan du förbättra ditt välbefinnande, öka din energi och prestationsförmåga och njuta mer av livet. Vad är stress? Hur påverkar den mig? Hur påverkar den vår arbetsgrupp? Individanpassad kartläggning av stress samt effektiv stresshantering. Vi kommer att varva teori och praktik. Därefter ges övningar att jobba vidare med individuellt och i grupp för att minska den upplevda stressen på jobbet och i vardagen.